• Paadisild BOAT mudelid on eelkõige paatide teenindamiseks ning väiksemate sadamate rajamiseks.
    • Ujumiseks on nimetatud sildade vabaparda kõrgus liiga suur, väljatulek saab toimuda ainult redelitest.
    • Sillad kannatavad kõrgemat lainekõrgust kui ujumissild SWIM puhul, kuid mitte enam kui 0,3 m.
    • Ujuvsilla laiuseks on 2,4 m ning pikkus ühel moodulil 6 m.
    • Moodulite kaupa ühendades on võimalik luua erineva kuju ja pikkusega lahendusi, pikkuse puhul peab arvestama mooduli pikkusega 6 m.