• Ujumissild ECO on suunatud eelkõige väiksematele veekogudele, näiteks tiigid ja pisemad järved kus veetaseme kõikumine ei ole üle 20cm.

  • Ujuvsilla laiuseks on 1,2 m ning pikkus moodulil on 3-6 m.

  • Ujuvsilla laiuseks on 2-3 m ning pikkus ühel moodulil võib olla 3 – 6 m. Moodulite kaupa ühendades võime luua ükskõik kui pikkasid ja laiu sildu.