• Käigusilla eesmärgiks on kasutaja aitamine kaldalt ujuvsillale.

 • Maatugi rajatakse reeglina neljale kruvivaiale ja on esimene element

  • Paadisild BOAT mudelid on eelkõige paatide teenindamiseks ning väiksemate sadamate rajamiseks.
  • Ujumiseks on nimetatud sildade vabaparda kõrgus liiga suur, väljatulek saab toimuda ainult redelitest.
  • Sillad kannatavad kõrgemat lainekõrgust kui ujumissild SWIM puhul, kuid mitte enam kui 0,3 m.
  • Ujuvsilla laiuseks on 2,4 m ning pikkus ühel moodulil 6 m.
  • Moodulite kaupa ühendades on võimalik luua erineva kuju ja pikkusega lahendusi, pikkuse puhul peab arvestama mooduli pikkusega 6 m.